HERA
VAR ÄKTENSKAPENS
OCH FRUKTSAMHETENS
GUDINNA, GIFT MED ZEUS
DE HADE FYRA BARN
TILLSAMMANS