Preventivmedel

Hälsodeklaration

Vid första besöket på barnmorskemottagningen fyller vi i en hälsodeklaration. Med den som underlag avgör vi vilka preventivmedel som kan vara lämpliga för dig. Vi kontrollerar även ditt blodtryck.

Du kan läsa mer på https://www.preventivguiden.se/


Rådgivning

Ditt val av preventivmedel kan påverka din livskvalitet.

Barnmorskan förskriver preventivmedel till friska kvinnor upp till 50 års ålder. Hon utgår från din hälsodeklaration och dina behov innan hon föreslår en lämplig metod.

Idag finns det p-piller som kraftigt minskar acne och PMS-besvär. Istället för tabletter finns p-plåster och vaginalring som byts en gång i veckan respektive en gång per månad. Vill du ha en mer varaktig metod kanske du väljer en hormonspiral, kopparspiral eller p-stav, som sitter kvar under flera år.

Här hos på Hera barnmorskor kan vi hjälpa till dig hitta de preventivmedel som passar dig bäst.

P-piller

Det finns mini-piller, mellanpiller och kombinerade p-piller.

Minipiller och mellanpiller

Minipiller och mellanpiller har ett hormon, ett gestagen, som bygger upp ett tjockt sekret i livmoderhalsen som blir ogenomträngligt för spermier. Livmoderslemhinnans tillväxt hämmas.

Om du tar minipiller kan du ha ägglossning och mens. Glömskemarginalen är endast tre timmar. Mellanpiller har samma effekt som minipiller men här hämmas även ägglossningen. Därför är mellanpillret en säkrare metod med tolv timmars glömskemarginal.

Om du glömmer en tablett, oavsett om du tar minipiller eller mellanpiller, så bör du använda kompletterande skydd i 7 dagar.

Kombinerade p-piller

Kombinerade p-piller innehåller två hormoner, östrogen och gestagen, och effekten är menscykelliknande. Slemhinnan i livmodern växer och stöts så småningom ut. Ägglossningen hämmas och sekretet i livmoderhalsen blir tjockt och ogenomträngligt för spermier.

Säkerheten är hög och glömskemarginalen är tolv timmar. Om du glömmer en tablett, läs noggrant vad som gäller för ditt p-piller.

Idag äter många sina kombinerade p-piller utan uppehåll för mens. Tillslut kommer ändå en blödning och då görs ett uppehåll under fyra dagar.


P-ring

P-ringen sitter i slidan i tre veckor och utsöndrar, precis som kombinerade p-piller, östrogen och gestagen. Därefter tar man ut ringen och efter några dagar kommer mens. Precis som för kombinerade p-piller kan man byta ut p-ringen var tredje vecka mot en ny utan uppehåll för mens.

Fördelen med p-ringen är att den appliceras lokalt och att den har en jämn utsöndring av en lägre dos hormoner. Personer med känslig tarm kan ha fördelar av detta.


P-plåster

P-plåstret innehåller två hormoner (östrogen och gestagen) och sitter centralt på kroppen t.ex. på överarmen eller låret. Det byts ut en gång i veckan i tre veckor och därefter en plåsterfri vecka då mensen kommer.

Fördelen är att det bildas en hormondepå i huden som jämt frisätter hormonet. Om du är känslig för plåster är detta ingen metod för dig.


P-spruta

P-sprutan är en högdoserad gestagenmetod och är inte ett förstahandsalternativ. Vid långtidsbehandling kan den minska bentätheten.

Hormonet injiceras intramuskulärt var 12:e vecka och ger absolut mensfrihet. Personer med högt BMI bör undvika denna metod liksom kvinnor som snart önskar bli gravida.


P-stav

P-staven är den säkraste av alla preventivmetoder. Den innehåller endast gestagenhormon och appliceras på insidan av överarmen. De första 3–6 månaderna förekommer ofta oregelbundna blödningar men därefter når många en stabilisering med glesa blödningar eller ingen mens alls. P-staven sitter i 3 år och kan därefter bytas.


Spiral

Kopparspiral

Kopparspiral innehåller inga hormoner och du har din egen menscykel. Den finns kostnadsfritt på barnmorskemottagningen och sitter i fem år.

När spermierna kommer i kontakt med den lättkopparhaltiga miljön i livmodern så tappar de sin befruktningsduglighet. Nackdelen för vissa är att de får rikligare mens och har du svåra menssmärtor ska du inte välja denna metod.

Hormonspiral

Hormonspiral är en lokal behandling med en mycket låg dos gestagenhormon. Den hämmar livmoderslemhinnans tillväxt och förtjockar sekretet i livmoderhalsen. Säkerheten är hög.

De första 3–6 månaderna förekommer oregelbundna blödningar som sedan stabiliserar sig. Många har ingen mens alls eller mycket liten sådan. Hormonspiralen skrivs ut på recept.


P-dator

Du testar din urin med hjälp av en liten dator och kan på så sätt se när du närmar dig ägglossning. Då vet du när du ska skydda dig eller passa på att försöka bli gravid.


NFP

Du lär dig känna igen tecken på att du närmar dig ägglossning genom temperaturtagning och genom att bedöma dina flytningar. Stigande temperatur och klara trådliknande flytningar talar för att du närmar dig ägglossning.

24 % av de kvinnor som använder NFP blir gravida inom ett år.

Pessar

Pessaret täcker livmodertappen och tillsammans med spermiedödande medel skyddar det mot graviditet. Du provar ut och tillhandahåller ett pessar kostnadsfritt på barnmorskemottagningen.

12–22 % av de kvinnor som använder pessar blir gravida inom ett år.

Kondom

Kondomen är den enda metod som skyddar dig mot könssjukdom och hittills det enda preventivmedlet för män. För skönare känsla finns olika storlekar och material. Man får prova sig fram vad som känns bäst.


Avbrutet samlag

Vid avbrutet samlag blir 22 % av kvinnorna gravida inom ett år.

Dagen efter piller

Dagen efter piller är ingen abortmetod. Den skjuter upp ägglossningen vilket är viktigt att tänka på om man fortsätter att ha oskyddade samlag.

Pillret tas så snart som möjligt och inom 72 timmar. Mensen kan bli förskjuten men graviditetstest rekommenderas 2–3 veckor efter oskyddat samlag. Även kopparspiral hindrar graviditet om den sätts in inom 5 dygn.


Abort

Abort är lagligt upp till graviditetsvecka 18 och därefter med Socialstyrelsens godkännande upp till graviditetsvecka 22. Det vanligaste är medicinsk legal abort (tablettbehandling) och kirurgisk legalabort (skrapning).

Det är viktigt att du tänker efter innan du beslutar dig, även om alternativet känns självklart, för erfarenheten visar att man mår psykiskt bättre efteråt. Du är välkommen att samtala och få information på din barnmorskemottagning.


Sterilisering

Sterilisering innebär att man hindrar passagen i äggledare eller sädesledare. Kriterierna för att välja denna definitiva metod är att du är 25 år, noga har tänkt igenom konsekvenserna, och har fått god information om dina alternativ.

Du signerar en bekräftelse som skickas med remiss till sjukhuset. Operationen utförs polikliniskt. Män behöver lämna spermaprov i månader efteråt tills man inte längre ser några.